De schooleigen christelijke identiteit

Als katholieke school staat het welbevinden van elk kind centraal, en daarbij leggen we de nadruk op verbondenheid, respect voor elkaars culturele achtergrond en luisterbereidheid. In alle klassen worden christelijke godsdienstlessen gegeven als een manier om deze waarden en normen te versterken.

Kwaliteitsvol onderwijs

In het katholiek basisonderwijs staat het leren en leven op school in het teken van de harmonische ontwikkeling van elke leerling: hoofd, hart en handen. Onze leraren fungeren als gidsen, ondersteund door het Zin in leren! Zin in leven! ordeningskader, om de leerlingen gericht te begeleiden. We streven ernaar dat elk kind zich goed voelt en ruimte krijgt om te groeien, dankzij individueel afgestemd onderwijs en samenwerking tussen leerkrachten.

Positief opvoedingsklimaat

Bij ons op school staat het welzijn van elk kind centraal. We willen dat ieder kind zich goed voelt en de kans krijgt om echt kind te zijn. Onze aanpak is persoonlijk en geduldig, met regelmatig overleg tussen leerkrachten om de ontwikkeling van elk kind nauwlettend te volgen en aanpassingen te maken, met als doel een ondersteunende en stimulerende leeromgeving te creëren waarin elk kind zich optimaal kan ontwikkelen.

De ontplooiing van ieder kind vanuit brede zorg

We bieden als school een krachtige, positieve leeromgeving waar ieder kind centraal staat. We geloven in de groeikracht van alle kinderen en zoeken hiervoor naar geschikte onderwijsmiddelen, effectieve werk- en organisatievormen en gepaste evaluatie. Door te differentiëren spelen we in op de noden van elk kind. Dit in overleg en samenwerking met het hele schoolteam, ouders, opvoeders en externen. 

Samen school maken

Effectieve samenwerking met externe begeleiders, zoals het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB), en ouders is van essentieel belang in onze school. Een open communicatiecultuur bevordert het delen van informatie, het bespreken van zorgen en het nemen van gezamenlijke beslissingen om de ontwikkeling van de kinderen te optimaliseren. Door samen te werken met deze partners, creëert onze school een ondersteunende omgeving waarin de behoeften van de kinderen centraal staan, wat bijdraagt aan hun groei en ontwikkeling.