Als je kind ziek is, neem je zo snel mogelijk contact op met het secretariaat van onze school om ons op de hoogte te stellen van de afwezigheid. Wanneer je kind leerplichtig is, zorg je ervoor dat je kind, wanneer hij/zij terug naar school komt, een afwezigheidsbriefje heeft. Je krijgt vier afwezigheidsbriefjes die je zelf mag invullen. Als je kind langer dan drie opeenvolgende dagen afwezig is, is een doktersattest verplicht.

Als je kind medicijnen moet nemen op school, ben je verplicht om een medicatie attest in te laten vullen bij je huisarts. Hierop staat welke medicatie, welke hoeveelheid en hoe vaak je kind deze moet innemen. Een standaardformulier kan je hier downloaden of je vraagt er één op het secretariaat.