Voor het jonge kind is starten met naar school gaan niet altijd even gemakkelijk. Het vraagt veel van hen en sommigen zijn gewoon nog niet klaar om een hele dag wakker te blijven.

Als school bieden wij daarom de mogelijkheid om na het middageten een uurtje te slapen in de slaapklas. In alle rust kunnen ze hun batterijen weer opladen om zo in de namiddag weer verder spelend te leren in de klas.

Voor meer info, neem contact op met de leerkracht of de zorgjuf.