• Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

    8u35 tot 12u10

    13u10 tot 15u10

  • Woensdag

    8u35 tot 12u10

Dagverloop

De lessen beginnen stipt om 8.35 uur.

WIE TE LAAT KOMT …

… stoort … en bemoeilijkt het klasgebeuren!!!

Ouders moeten erop toezien dat hun kinderen tijdig op school zijn.

In de voormiddag worden 4 lessen van 50 min. georganiseerd.
Een speeltijd van 15 min. begint om 10.15 uur.
De middagpauze begint om 12.10 uur.
Namiddag beginnen de lessen om 13.10 uur.
In de namiddag worden 2 lessen van 50 min. ingericht.
Een speeltijd van 15 min. begint om 14.00 uur.
De lessen eindigen om 15.10 uur, behalve op woensdag om 12.10 uur.
In de kleuterschool is er in de namiddag 15 min. speeltijd voorzien van 14.25 uur tot 14.40 uur.