Wie zijn we?

Een toffe bende enthousiaste ouders die zich samen met het schoolteam inzet om elk kind de kans te geven zijn talenten te ontwikkelen in een aangename en uitdagende omgeving.

Wat doen we?

 • Activiteiten organiseren om geld in te zamelen.
  Vb. kiennamiddag, eetdag, verkoop van lekkernijen, infoavonden rond interessante thema’s, nieuwjaarsborrel,…
 • Dit wordt gebruikt om:
  • De school financieel te ondersteunen bij de aankoop van nieuw spelmateriaal.
   Vb. aanleg kunstgrasvelden, aankoop piratenboot, trein en station, lummelhoek,…
   Momenteel sparen we voor de aankoop van een nieuw speeltuig voor de kleuters.
  • Leuke extraatjes te voorzien voor al onze kinderen.
   Vb. ijsjes op de laatste schooldag, waterijsjes tijdens de eerste schoolweek, chocomelk tijdens ‘#iktrekhetmijaan’,…
 • Helpen bij activiteiten georganiseerd door het schoolteam.
  Vb. koffie en gebak op 1e schooldag, soep verdelen, boterhammen smeren, grootouder-wandelingen, schoolfeest, strapdag, applausdag voor fietsers,…
 • Participeren in het schoolbeleid, mee nadenken over nieuwe acties, initiatieven,…
  Vb. werkgroep verkeer, werkgroep BOA-decreet, fietsbeleid, afvalbeleid,…
 • De ouders als groep vertegenwoordigen bij de school, ook de ouders die geen deel uitmaken van het oudercomité.

Hoe gaan we juist te werk?

 • We komen 4 x per jaar (sept – nov – feb – mei) samen voor de uitwerking van het jaarprogramma. Geen probleem als je niet (altijd) aanwezig kan zijn.
  Je kan de verslagen van onze vergaderingen steeds nalezen.
 • We maken een werkgroep per (grote) activiteit. Dit houdt in dat 4 à 5 personen instaan voor de praktische organisatie van een activiteit. Andere leden worden zo veel mogelijk verwacht om te helpen tijdens de activiteit.
 • Helpende handen op activiteiten van het oudercomité en de school zijn altijd meer dan welkom. Dit kan uiteraard ook zonder lid te worden van het oudercomité. Alle hulp wordt zeer geapprecieerd!

Wil je graag je steentje bijdragen (op eender welke manier!)?